Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Kalite ve Akreditasyon Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/03/2017


Sultan Murat GÜLER
Birim Sorumlusu

Telefon: 0 (474) 212 34 21-223 22 94 - 96
Dahili 110

Görevleri

 1. İl genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, mek ve değerlendirmek,
 2.   İl kalite koordinatörü başkanlığında ildeki kalite yönetim direktörleri ile üç ayda bir kez toplantı yaparak bu toplantılarda öz değerlendirme sonuçlarını, HKS'ye yönelik iyi uygulamaları, HKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri, direktörlerin görüş ve önerileri paylaşmak ve yapılan bu toplantı tutanaklarını elektronik ortamda Bakanlığa bildirmek.
 3.   İldeki kurum ve kuruluşları Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının (Dönem değerlendirmelerinde),Web sitesinde ilan ettiği şekilde, HKS çerçevesinde değerlendirmek, Kurum ve kuruluşların HKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının nmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek.
 4.   İldeki kurum ve kuruluşlarda HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
 5.   Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları mek ve ilgili yerlere duyurmak,
 6.   Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
 7.   Başkanlıkça görevlendirilecek değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
 8.   İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek,
 9.   İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


 

VİZYONUMUZ

Hasta ve çalışan memnuniyeti sağlama bilinciyle; çağdaş ve güvenilir sağlık hizmeti yönetiminde, hizmet sunan kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

Yasal şartlar çerçevesinde, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılayabilecek, nitelikli ve güvenli ortamlarda sağlık hizmeti sunumu ve yönetimi için gerekli şartların sağlanması ve sürdürülmesidir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla; insan hakları ve etik değerler doğrultusunda; bilimsel, güvenilir, çevreye saygılı ve güler yüzlü bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Tüm çalışmalarımızda, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Sağlık hizmetinin sunumunda güncel teknoloji ve bilgilerin kullanımını sağlamak,
 • Güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak,
 • Çalışanlarımızın mesleki yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sürekli eğitimle desteklenmelerini sağlamak,
 • Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
 • Sağlık alanındaki yatırımların planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Bakanlığı’nın Sağlık Turizmi konusundaki hedeflerine katkı sağlamak,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile bölge ve ülke ekonomisine faydalı olmak,
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ölçme ve iyileştirme araçlarını kullanarak sağlık hizmeti sunumunda önderlik etmektir.